Životopis

Česko-americká sopranistka Ema Katrovas měla v sezóně 2020 vystoupit na festivalu Smetanova Litomyšl v opeře Jsem kněžna bláznů (Lenka Nota/Olga Sommerová.) V sezóně 2020 účinkovala na festivalu Light Underground (Galerie hlavního města Prahy). Pracuje na přípravě krátkého hudebního filmu Sentiment, na monodrama americké skladatelky Juliany Hall. Vystupuje pravidelně s Duem KaM, které založila za účelem zprostředkování méně známé písňové tvorby širšímu publiku. 

Magisterské studium absolvovala na Akademii múzických umění v Praze, kde v Operním studiu ztvárnila mimo jiné Paminu v Kouzelné flétně (W. A. Mozart.) Bakalářské studium absolvovala na Western Michigan University, kde měla možnost profesionálně účinkovat jako nejmladší interpret v inscenaci Verdiho La Traviaty s Kalamazoo Symphony Orchestra (dirigent Raymond Harvey). V roce 2011 se zúčastnila výběrových hereckých kurzů OperaWorks.

S Kammer Oper Prag pravidelně zpívá Barbarinu v Mozatově Figarově svatbě (režie Martin Otava, dirigent Norbert Baxa, 2014) a ve spolupráci s divadlem F. X. Šaldy se zúčastnila zájezdů do Německa a Rakouska jako První dáma v Kouzelné flétně (režie Martin Otava, dirigent Martin Doubravský, 2015). S divadlem F. X. Šaldy pak dále spolupracovala v roli La Charmeuse v Massenetově Thaïs (režie Linda Keprtová, dirigent Martin Doubravský, 2016). V sezóně 2016/2017 účinkovala ve Slezském Divadle Opava v roli První žínky ve Dvořákově Rusalce (režie Ilja Racek, dirigent Marek Šedivý, 2017.) Spolupracuje také jako sólistka s divadelní společností Indigo Company (od roku 2016) a s Okamžitým filmovým orchestrem (dir. Varhan Orchestrovič Bauer, 2018 a 2019).

V sezóně 2018/19 studovala v Itálii, kde měla možnost nastudovat role Oscara (Un ballo in maschera), Musetty (La bohème) a Zerliny (Don Giovanni).

Zajímá se o starou hudbu, kterou pravidelně zařazuje do svého repertoáru. V létě 2016 a 2017 se zúčastnila Letní školy barokní hudby v Holešově, kde měla možnost vystoupit jako sólistka v Janových pašijích od J.S. Bacha (dirigent Roman Válek). Zúčastnila se též Bach Meisterkurs 2017 v Lipsku. V sezóně 18/19 si zazpívala roli Hébé a Amour v opeře Les indes galantes (J.F. Rameau) s Ensemble OrQuesta v Londýně.

V sezóně 2019/20 byla jako jedna ze šesti účastníků vybrána barytonistou Thomasem Quasthoffem, aby se zúčastnila jeho mistrovského kurzu na Bach Archivu.

Soudobou hudbu interpretuje již od studií na Western Michigan University, kde se zúčastnila četných premiér děl mladých skladatelů. Za účelem zdokonalení své interpretace nové hudby studovala rok skladbu, přičemž její skladba byla vybrána k provedení na New Sounds Festival (2013.) V interpretaci soudobé hudby pokračovala i v Praze, např. s Ensemble Terrible (2017). V roce 2020 absolvovala masterclass se Sarou Marií Sun v Halberstadtu, kde vyhrála druhou cenu v John Cage Wettbewerb.

Ema se též věnuje psaní o operním průmyslu a životech současných umělců. Za tímto účelem měla v roce 2021 možnost zúčastnit se rezidence kulturní žurnalistiky na festivalu v Aix-en-Provence. 

Photo Ilona Sochorová